Indulhat a tervezés!

Az építész skicceket készít az alaprajzi elrendezésekről, terek kapcsolatairól, az épület tömegéről és ezeket egyezteti a megrendelővel. A változatokról hozott döntések nyomán elkészül a vázlatterv- alaprajzokkal, homlokzatokkal, méretjelölésekkel és látványtervvel, esetleg három dimenziós modellel, ami alapján először szemlélheti meg leendő épületét. Ezt követően egyeztetés történik az építési hatósággal, és ha szükséges az érintett szakhatóságokkal is.

Engedélyeztessük terveinket!

A megrendelő által elfogadott vázlatterv alapján kidolgozásra kerül az engedélyezési tervdokumentáció, elkészülnek a részletes rajzok, épületfizikai és egyéb megfelelőséget igazoló számítások és a műszaki leírások. Ezen kívül be kell szerezni a telekről a hiteles térkép kivonatot, a közműszolgáltatók nyilatkozatait, esetleges szakhatósági hozzájárulásokat, valamint meg kell fizetni az illetéket (1990. XCIII. Törvény) átutalásos vagy bélyeges formában.

Az így összeállt dokumentációt elektronikusan kell benyújtani az építéshatósági eljárás lefolytatásához, az úgynevezett „ÉTDR” – Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer – online felületen, vagy személyesen papír alapon. A hatóság 15 napon belül vagy hiánypótlásra szólít fel, vagy közli az eljárás eredményét. Az engedély megadása esetén értesítik az összes érintettet, köztük a szomszédos ingatlanok tulajdonosait, akik 15 napon belül fellebbezést nyújthatnak be. A határidő lejárta, vagy a lemondó nyilatkozatok megtétele jogerőre emeli a kiadott építési engedélyt.

Hurrá, kezdődhet az építkezés! Vagy mégsem?

Avagy, kell-e kiviteli terveket készíttetni? Ezt a kérdést következő blog bejegyzésünkben fogjuk körüljárni. Elöljáróban csak annyit, hogy ha nem kötelező, akkor is érdemes lehet.

Ha mégis úgy döntenénk, hogy az engedélyezési tervek alapján építtetjük meg épületünket, akkor se feledkezzünk meg róla, hogy bejelentési kötelezettségünk ez esetben is van. Ennek elmulasztás esetén pedig engedélynélküli építési tevékenységet végzünk, ami súlyos bírságoláshoz (245/2006 Korm. rendelet) vezethet.

Írta: Oláh Máté